• Primăria Municipiului Slobozia
  • Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din Municipiul Slobozia
  • Centrul Multifunctional Bora

Protectia Copilului

Prestatii sociale pentru copiii și familiile aflate in dificultate.

Protectia Persoanelor Vârstnice

Servicii oferite prin Centrul Comunitar al Persoanelor Varstnice

Protectia Persoanelor cu Handicap

Acordam sprijin persoanelor cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale.

Protectia Persoanelor fara Adapost

Oferim sprijin temporar sau nelimitat persoanelor aflate in dificultate.

Protectia Familiilor cu Venituri Mici

Sprijinim familiile ale caror venituri sunt sub minimul legal.

Ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

 

 

 

Având în vedere Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, aprobată prin HCL nr. 109/25.06.2020 în temeiul Legii nr. 35/2020, vă aducem la cunoștință următoarele:

Se acordă ajutor financiar familiilor cu copii de vârstă preșcolară (maxim 6 ani împliniți), cu domiciliul pe raza municipiului Slobozia, pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Conform prevederilor art. 7, lit. a) și b) din Legea nr. 167/16.12.2014 exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin: 

1. furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică

 2. desfășurarea activității bonei ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea prin titlul oficial de calificare a bonelor se înțelege:

1. certificatul obținut în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată

2. diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare (art. 5, alin. 2, lit. a și b. Legea nr. 167/16.12.2014).

Acest ajutor este condiționat de veniturile nete lunare pe membru de familie, care nu trebuie să depășească 3.500 lei, realizate în ultimile 6 luni anterioare datei solicitării acestuia.

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați Direcției de Asistență Socială Slobozia, situată pe strada Alexandru Odobescu, nr. 1, sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ANUNT

 

 Consiliul Judetean Ialomita a aprobat Prin Hotararea nr.159/27.11.2019 actualizarea Metodologiei de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-nascuti.

Acordarea acestui stimulent s-a realizat incepand cu data de 7 mai 2019 pe baza unei metodologii care este anexa la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/24.04.2019, Presedintele Consiliului Judetea Ialomita fiind imputernicit de plenul consiliului Judetean Ialomita sa aduca eventuale modificari ale acesteia. De la data inceperii acestui program de sustinere a natalitatii si pana in prezent, pe fondul intervenirii unor diverse situatii prezentate de potentialii beneficiari ai stimulentului , metodologia a fost modificata.

In acest context , a fost necesara actualizarea Metodologiei privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti care cuprinde toate modificarile aduse, precum si permiterea de depunere a cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru nasterile survenite dupa data de 7 mai 2019 pana la data de 31 decembrie 2019.

 

Metodologie de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-nascuti (PDF)

 

ANUNT

“ Primaria Municipiului Slobozia va aduce la cunostinta ca in perioada 15 octombrie – 20 noiembrie 2018 puteti depune cererile pentru acordarea subventiilor pentru incalzirea locuintei, pentru a beneficia de ajutorul de incalzire pentru intregul sezon rece, noiembrie 2018 – martie 2019. Formularele le puteti ridica de la sediul DAS Slobozia din str. Al. Odobescu, nr.1, incepand cu data de 08.10.2018 .

            Beneficiaza de subventie persoanele singure si familiile cu venituri sub 615 lei pe membru de familie care nu au in proprietate mai mult de o locuinta, nu au autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani sau mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, nu au mai mult de 1000 m² teren intravilan sau 2 ha teren extravilan, depozite bancare mai mari de 3.000 lei si niciunul din celelalte bunuri prevazute in Anexa nr.2 din Normele metodologice. Aceasta anexa este afisata la sediul DAS.

         Dosarele se depun la sediul DAS. Solicitantii sunt rugati sa prezinte, in sustinerea cererii, actele enumerate in formular.”

 

         Precizam ca dorim trei difuzari pe zi, timp de 3  zile, incepand cu  05.10.2018.     

        

 

Va multumim!

 

 

 

AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE,

ENERGIE ELECTRICA SAU LEMNE

 SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2017 – MARTIE 2018

 

            Pentru sezonul rece Noiembrie 2017 – Martie 2018, conform HG 559/2017, solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica sau lemne, care nu sunt beneficiari de ajutor social sau alocatie de sustinerea familiei, trebuie sa completeze integral:

 Anexa nr 1, respectiv  CERERE - DECLARATIE pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala. (descarcati fisierul format pdf aici)

              In cazul in care solicitantul de ajutor pentru incalzirea locuintei este beneficiar de AJUTOR SOCIAL(VMG) sau de ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI(ASF), acesta trebuie sa completeze :

Anexa nr. 2respectiv CERERE - DECLARATIE pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a  unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (descarcati fisierul format pdf aici)