• Primăria Municipiului Slobozia
  • Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din Municipiul Slobozia
  • Centrul Multifunctional Bora

Protectia Copilului

Prestatii sociale pentru copiii și familiile aflate in dificultate.

Protectia Persoanelor Vârstnice

Servicii oferite prin Centrul Comunitar al Persoanelor Varstnice

Protectia Persoanelor cu Handicap

Acordam sprijin persoanelor cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale.

Protectia Persoanelor fara Adapost

Oferim sprijin temporar sau nelimitat persoanelor aflate in dificultate.

Protectia Familiilor cu Venituri Mici

Sprijinim familiile ale caror venituri sunt sub minimul legal.

 ANUNT

              Distribuirea produselor alimentare și de igienă prin programul poad

                                                                                        

 

În vederea aplicării Ordonanței de Urgență nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării "Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD" și Ordinului Prefectului nr. 45/08.02.2021, Primăria Municipiului Slobozia, prin Direcția de Asistență Socială Slobozia, aduce la cunoștință cetățenilor că în perioada 15.02.2021 – 31.03.2021 se desfășoară distribuirea produselor alimentare și de igienă la Cantina Socială Sfântul Nicolae, situată în Municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61, între orele 08:30-16:00.

Categorii de persoane beneficiare:

În perioada 15.02.2021 – 26.02.2021:

a)    persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat (ajutor social) acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b)    familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

             În perioada 01.03.2021 – 31.03.2021:

            c)     persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat.

            Ridicarea produselor POAD se face astfel:

Pachetele de produse POAD se ridică personal de către beneficiari sau de către aparținători, în baza prezentării actului de identitate valabil (copie și original) și, după caz, a certificatului de handicap valabil (copie și original), a verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire pentru produsele respective.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de produsele aferente unei singure categorii din care fac parte, la data acordării ajutoarelor POAD.

Persoanele cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, precum și persoanele din cadrul familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, care la data distribuirii produselor nu figurează pe listele inițiale, vor fi adăugate pe respectivele liste.

Persoanele care aparțin categoriilor menționate mai sus care la data distribuirii ajutoarelor POAD se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reședința în străinătate, beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private, nu au dreptul de a primi produsele respective.

Fiecare beneficiar va primi:

-        Un pachet cu alimente conține faină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve cu carne de porc, carne de vită și pateu de ficat de porc, compot, gem de fructe normal și dietetic, și cântărește cca 25 de kilograme.

     -      Un colet cu produse de igienă conține periuțe de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șampon pentru copii și șampon pentru adulți, precum și detergent de rufe.