• Primăria Municipiului Slobozia
  • Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din Municipiul Slobozia
  • Centrul Multifunctional Bora

Protectia Copilului

Prestatii sociale pentru copiii și familiile aflate in dificultate.

Protectia Persoanelor Vârstnice

Servicii oferite prin Centrul Comunitar al Persoanelor Varstnice

Protectia Persoanelor cu Handicap

Acordam sprijin persoanelor cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale.

Protectia Persoanelor fara Adapost

Oferim sprijin temporar sau nelimitat persoanelor aflate in dificultate.

Protectia Familiilor cu Venituri Mici

Sprijinim familiile ale caror venituri sunt sub minimul legal.

 ANUNT

 

“Primaria Municipiului Slobozia va aduce la cunostinta ca in perioada 15 octombrie – 20 noiembrie 2020 puteti depune cererile pentru acordarea subventiilor pentru incalzirea locuintei, pentru a beneficia de ajutorul de incalzire pentru intregul sezon rece, noiembrie 2020 – martie 2021. Formularele le puteti ridica de la sediul DAS Slobozia din str. Al. Odobescu, nr.1, incepand cu data de 05.10.2020 .

            Beneficiaza de subventie persoanele singure si familiile cu venituri sub 750 lei pe membru de familie care nu au in proprietate mai mult de o locuinta, nu au autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani sau mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, nu au mai mult de 1000 m² teren intravilan sau 2 ha teren extravilan, depozite bancare mai mari de 3.000 lei si niciunul din celelalte bunuri prevazute in Anexa nr.2 din Normele metodologice. Aceasta anexa este afisata la sediul DAS, impreuna cu lista actelor necesare intocmirii dosarului.

 

          Dosarele se depun, personal, la sediul DAS. Solicitantii sunt rugati sa prezinte, in sustinerea cererii,  actele enumerate in formular.”

 

 

 

 

 

                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------