• Primăria Municipiului Slobozia
  • Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din Municipiul Slobozia
  • Centrul Multifunctional Bora

Protectia Copilului

Prestatii sociale pentru copiii și familiile aflate in dificultate.

Protectia Persoanelor Vârstnice

Servicii oferite prin Centrul Comunitar al Persoanelor Varstnice

Protectia Persoanelor cu Handicap

Acordam sprijin persoanelor cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale.

Protectia Persoanelor fara Adapost

Oferim sprijin temporar sau nelimitat persoanelor aflate in dificultate.

Protectia Familiilor cu Venituri Mici

Sprijinim familiile ale caror venituri sunt sub minimul legal.

 ANUNTURI

 

Distribuirea produselor alimentare și de igienă prin programul poad

 

 

În vederea aplicării Ordonanței de Urgență nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării "Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD" și Ordinului Prefectului nr. 45/08.02.2021, Primăria Municipiului Slobozia, prin Direcția de Asistență Socială Slobozia, aduce la cunoștință cetățenilor că în perioada 05.04.2021 – 15.04.2021 se desfășoară distribuirea produselor alimentare și de igienă la Cantina Socială Sfântul Nicolae, situată în Municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61, între orele 08:30-16:00.

Categorii de persoane beneficiare:

   Persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat, CARE NU AU RIDICAT pachetele de produse POAD în prima etapă de distribuire.

           

Ridicarea produselor POAD se face astfel:

Pachetele de produse POAD se ridică personal de către beneficiari sau de către aparținători, în baza prezentării actului de identitate valabil (copie și original) și, după caz, a certificatului de handicap valabil (copie și original), a verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire pentru produsele respective.

Persoanele care aparțin categoriei menționate mai sus care la data distribuirii ajutoarelor POAD se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reședința în străinătate, beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private, nu au dreptul de a primi produsele respective.

Fiecare beneficiar va primi:

  • Un pachet cu alimente conține faină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve cu carne de porc, carne de vită și pateu de ficat de porc, compot, gem de fructe normal și dietetic, și cântărește cca 25 de kilograme.
  • Un pachet cu produse de igienă conține periuțe de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șampon pentru copii și șampon pentru adulți, precum și detergent de rufe.

 

       


 

 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă au lansat programul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+:130164.

 

Acesta este cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.

 

Durata proiectului este de 36 luni, iar obiectivul general îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

– Stimularea angajării persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă și beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin acordarea de subvenții angajatorilor.

– Sprijinirea persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la serviciile publice de ocupare, în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces în vederea creșterii șanselor de ocupare.

– Acordarea de sprijin angajatorilor pentru accesibilizarea locurilor de muncă în vederea creșterii gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă și beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională din partea agențiilor de ocuparea forței de muncă.

 

Data de începere a proiectului: 23.05.2019 Data de finalizare a proiectului: 23.04.2022

 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  • 7000 de persoane cu dizabilități vor beneficia de servicii de informare și consiliere în vederea angajării din partea ANOFM; • 200 de angajatori vor primi subvenţie pentru adaptarea rezonabilă a spațiilor de muncă pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilităţi; • Pentru 200 de persoane cu dizabilități nou angajate, non-NEET, angajatorii vor primi subvenţie în conformitate cu prevederile Legii nr.

76/2002;

  • Cel puţin 700 de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de voucher vor fi încadrate pe piaţa muncii.