Directia de Asistenta Sociala

ACHIZITII PUBLICE

 • Lista contractelor de achiziții publice

  Directia de Asistenta Sociala

  LISTA CONTRACTE ACHIZITII PUBLICE  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  Lista contractelor de achiziții publice :

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Anunț de Publicitate - Achiziția de servicii de consultanță pentru implementarea obiectivului finanțat prin P.N.R.R. ,,Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  Anunțuri achiziții publice :

   

  ANUNȚ DE PUBLICITATE

  Directia de Asistenta Sociala Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Alexandru Odobescu nr. 1, telefon +40 243 235 747, fax +40 243 235 747, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,vă invită să depuneți ofertă la achiziția descrisă în cele ce urmează:

  1. Obiectul achiziției: Achiziția de servicii de consultanță pentru implementarea obiectivului finanțat prin P.N.R.R. ,,Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)
  2. Valoarea estimată a achiziției: 135 000,00 lei, fără T.V.A.;
  3. Cod CPV:

  79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

  1. Sursa de finanțare: PNNR si buget local;
  2. Durata contractului: 36 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor;
  3. Criteriul de atribuire a contractului: ,,prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii

  tuturor specificațiilor tehnice;

  1. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și nu se va permite ajustarea

  prețului, cu excepția modificărilor legislative;

  1. Data limită de solicitare clarificări: 18.12.2023;
  2. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 19.12.2023;
  3. Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.12.2023, ora 14:00;
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
  5. Modalitate de atribuire a contractului: achiziția directa
  6. Modul de transmitere a ofertelor: Directai de Asistenta Sociala Slobozia, str. Alexandru odobescu nr.1;
  7. Limba de redactare a ofertei:limba română;
  8. Modul de transmitere a ofertelor: Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

  Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

  1. Prezentarea ofertei:Oferta va fi transmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.
  1. Oferta  va conține următoarele documente:

  – certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

  – propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

  Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

  – propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate;

  18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

  - Caietul de Sarcini,

  Acestea pot fi descărcate de la adresa www.dasil.ro.

  19.Desfășurarea achiziției:

  Documentația proprie de achiziție sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., la  secțiunea Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice PNRR;

  1. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 235 747, int. 23, persoana de contact: Costea Angelica.

   

  DOCUMENTE ATASATE

   

 • Anunt de Publicitate -  Servicii de proiectare pentru faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul „Infiintarea si operationalizarea Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Varstnice

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE 

  ANUNȚ DE PUBLICITATE

  Directia de Asistenta Sociala Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Alexandru Odobescu nr. 1, telefon +40 243 235 747, fax +40 243 235 747, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,vă invită să depuneți ofertă la achiziția descrisă în cele ce urmează:

  1. Obiectul achiziției: Servicii de proiectare pentru faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul „Infiintarea si operationalizarea Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Varstnice”
  2. Valoarea estimată a achiziției: 83 000,00 lei, fără T.V.A.;
  3. Cod CPV:

  71319000-7 Servicii de expertiză(Rev.2);

  79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

  1314300-5 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică (Rev.2)

  1. Sursa de finanțare: PNNR si buget local;
  2. Durata contractului: 2 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor;
  3. Criteriul de atribuire a contractului: ,,prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii

  tuturor specificațiilor tehnice;

  1. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și nu se va permite ajustarea

  prețului, cu excepția modificărilor legislative;

  1. Data limită de solicitare clarificări: 06.12.2023;
  2. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 07.12.2023;
  3. Data limită pentru depunerea ofertelor: 12.12.2023, ora 16:30;
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
  5. Modalitate de atribuire a contractului: achiziția directa
  6. Modul de transmitere a ofertelor: Directai de Asistenta Sociala Slobozia, str. Alexandru odobescu nr.1;
  7. Limba de redactare a ofertei:limba română;
  8. Modul de transmitere a ofertelor: Documentația va fi transmisă în format electronic, la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise și deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, vă rugăm să arhivați documentele transmise, protejându-le prin parolă/cheie de criptare, astfel încât acestea să nu poată fi accesate.

  Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmite anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-ne astfel că nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

  1. Prezentarea ofertei:Oferta va fitransmisă pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.
  1. Oferta  va conține următoarele documente:

  – certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

  – propunerea tehnică elaborată în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să respecte toate cerințele solicitate în caiet de sarcini.

  Operatorul economic trebuie să prezinte toate documentele solicitate în caietul de sarcini;

  – propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei, fără T.V.A.  a serviciilor prestate;

  18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

  - Caietul de Sarcini,

  -Certificat de Urbanism.

  Acestea pot fi descărcate de la adresa www.dasil.ro.

  18.Desfășurarea achiziției:

  Documentația proprie de achiziție (Certificat de urbanism, Tema de proiectare, contract-cadru) sunt atașate prezentului anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., la  secțiunea Informații de interes Public/Achiziții Publice / Anunțuri Achiziții Publice PNRR;

  1. Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40 243 235 747, int. 23, persoana de contact: Costea Angelica.

   

  DOCUMENTE ATASATE

  Documente atasate (PDF/DOC)

 • Anunt de publicitate - Servicii de verificare tehnica la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul „Înființarea si operaționalizarea Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Vârstnice

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  Anunțuri achiziții publice :

  Direcția de Asistenta Sociala Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, str. Alexandru Odobescu nr. 1, telefon +40 243 235 747, fax +40 243 235 747, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția descrisă în cele ce urmează:

  1. Obiectul achiziției: Servicii de verificare tehnica la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul „Înființarea si operaționalizarea Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Vârstnice”
  2. Valoarea estimată a achiziției: 8 500.00 lei, fără T.V.A.;
  3. Cod CPV: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
  4. Modalitate de atribuire a contractului: Achiziție directa in baza art.7, alin.(5) din Legea 98/2016, prin postarea unui anunț de publicitate pe site-ul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. la secțiunea Administarție/Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice;
  5. Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut;
  6. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publica de servicii;
  7. Durata de prestare a serviciilor: conform caietului de sarcini;
  8. Prețul contractului: va fi exprimat in lei, fata T.V.A.;
  9. Sursa de finanțare: Programul National de Redersare si Rezilientă (PNRR);
  10. Data limita de solicitare a clarificarilor: 08.02.2024
  11. Data limita pentru răspuns clarificari:09.02.2024
  12. Data limita pentru transmiterea ofertelor:12.02.2024, orele 16:30;
  13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
  14. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
  15. Modul de transmitere a ofertelor: Documentația va fi transmisa in format electronic, la urmatoarea adresa: office.dasil.ro;

  Pentru a păstra confidențialitatea documentelor transmise si deschiderea acestora numai după expirarea termenului legal de transmitere a ofertelor, va rugam sa arhivați documentele transmise, protejându-le prin parola/cheie de criptare, astfel încât acestea sa nu poată fi accesate.

  Ulterior, după expirarea termenului de transmitere a ofertelor, veți putea transmite prin email parola sau codul de acces pentru documentele transmise anterior, astfel încât documentele transmise să poată fi accesate/deschise, asigurându-se astfel ca nimeni nu le-a putut accesa anterior expirării termenului de transmitere.

  1. Prezentarea ofertei: oferta va fi transmisa pe e-mail, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei;
  2. Oferta va conține următoarele documente:

  -extras eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competenta care sa ateste ca ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, valabil;

  -propunerea tehnica elaborata in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa respecte toate cerințele solicitate in caietul de sarcini;

  -propunere financiara din care sa reiasă valoarea in lei, fără  T.V.A. a serviciilor prestate,

  -declarțiile de disponibilitate pentru personalul operativ implicat in contract.

  1. 18. Desfășurarea achiziției:

  Documentația proprie de achiziție (caiet sarcini, contract-cadru, formulare), sunt atașate prezentului anunț și pot fi descăracte de pe pagina de internet a autorițăii contactante, adresa www.office.dasil.ro. la secțiunea Administarție/Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice;

  19.Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon +40 243 235 747 int, 23,  persoana de contact Costea Angelica.

   

  DOCUMENTE ATASATE

   

 • Anunt de Publicitate - Servicii de pază, obiectivului Adapost de Noapte Bora”, situat în Bora, Strada Papadiei, nr.6,  Județul Ialomita 

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  Anunțuri achiziții publice :

  Directia de Asistenta Sociala Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Alexandru Odobescu nr. 1, telefon +40 243 235 747,  în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,vă invită să depuneți ofertă la achiziția descrisă în cele ce urmează:

  1. Obiectul achiziției: ,,Servicii de pază, obiectivului Adapost de Noapte Bora”, situat în Bora, Strada Papadiei, nr.6, Județul Ialomita”, conform Caietului de sarcini;
  2. Valoarea estimată a achiziției: 64.896,00 lei, fără T.V.A.;
  3. Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază;
  4. Sursa de finanțare: bugetul local;
  5. Durata contractului: 10 luni (01.03.2024 - 31.12.2024);
  6. Criteriul de atribuire a contractului: ,,prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii

  tuturor specificațiilor tehnice;

  1. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și nu se va permite ajustarea

  prețului, cu excepția modificărilor legislative;

  1. Data limită de solicitare clarificări: 20.02.2024;
  2. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 21.02.2024;
  3. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2024, ora 14:00;
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile.
  5. Modalitate de atribuire a contractului: achiziția publică în baza procedurii simplificate nr.PO 04.22, rev. 1.
  6. Modul de transmitere a ofertelor: Directai de Asistenta Sociala Slobozia, str. Alexandru odobescu nr.1;
  7. Prezentarea ofertei:

  - Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare;

  Oferta va fi numerotată, opisată și se va alcătui din:

  - Certificat constatator emis de ONRC, valabil la data prezentării, din care să rezulte

  obiectul de activitate;

  - Propunere tehnică, care trebuie să respecte caietul de sarcini;

  - Documente care atestă îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini;

  - Propunere financiară, completată conform Formularului nr. 2 - formularul de ofertă,

  inclusiv Anexa la formularul de ofertă, care va cuprinde detalierea prețului orar ofertat și pe

  număr total de ore, exprimat în lei, fără T.V.A.;

  - Formulare;

  - În cazul în care unei oferte îi lipsește una dintre cele două componente tehnică și/sau financiară, oferta este considerată neconformă.

  1. Desfășurarea achiziției:

  Desfășurarea achiziției: Invitația de participare la achiziția directă este pagina de

  internet a autorității contractante, adresa www.dasil.ro;

  18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

  - Caietul de Sarcini,

  - Formulare;

  - Contract - cadru.

  Acestea pot fi descărcate de la adresa www.dasil.ro.

  1. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40243/235.747,

  persoana de contact: Zaharia Mirela, sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   

  DOCUMENTE ATASATE

   

 • Anunt de Publicitate - ,,Servicii de catering hrana umana(supliment nutiritv/gustare) pentru beneficiarii Centrului Multifunctional din cadrul” Complexului de Servicii Sociale” , cartier Bora, situat în Bora, Strada Prelungirea Magurii , nr.6,  Județul Ialomita” 

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  Anunțuri achiziții publice :

  Directia de Asistenta Sociala Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Alexandru Odobescu nr. 1, telefon +40 243 235 747,  în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,vă invită să depuneți ofertă la achiziția descrisă în cele ce urmează:

  1. Obiectul achiziției: ,,Servicii de catering hrana umana(supliment nutiritv/gustare) pentru beneficiarii Centrului Multifunctional din cadrul” Complexului de Servicii Sociale” , cartier Bora, situat în Bora, Strada Prelungirea Magurii , nr.6, Județul Ialomita”, conform Caietului de sarcini;
  2. Valoarea estimată a achiziției: 82.992,00 lei, fără T.V.A.;
  3. Cod CPV: 55523000-1 - Servicii de catering ;
  4. Sursa de finanțare: bugetul local;
  5. Durata contractului: 9 luni (aprilie.2024 – decembrie.2024);
  6. Criteriul de atribuire a contractului: ,,prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii

  tuturor specificațiilor tehnice;

  1. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și nu se va permite ajustarea

  prețului, cu excepția modificărilor legislative;

  1. Data limită de solicitare clarificări: 15.04.2024;
  2. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 16.04.2024;
  3. Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.04.2024, ora 14:00;
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile.
  5. Modalitate de atribuire a contractului: achiziția publică în baza procedurii simplificate nr.PO 04-01, rev. 1.
  6. Modul de transmitere a ofertelor: Directia de Asistenta Sociala Slobozia, str. Alexandru Odobescu nr.1;
  7. Desfășurarea achiziției:

  Desfășurarea achiziției: Achizitie Directa-Invitația de participare la achiziția directă este pagina de internet a autorității contractante, adresa www.dasil.ro;

  18.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

  -Anuntul de publicitate;

  - Caietul de Sarcini;

  Acestea pot fi descărcate de la adresa www.dasil.ro.

  1. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40243/235.747,

  persoana de contact: Zaharia Mirela, sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   

  DOCUMENTE ATASATE

   

 • Anunt de Publicitate - ,,Servicii de catering hrana umana(supliment nutiritv/gustare) pentru beneficiarii Centrului Multifunctional din cadrul” Complexului de Servicii Sociale” , cartier Bora, situat în Bora, Strada Prelungirea Magurii , nr.6,  Județul Ialomita” 

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  Anunțuri achiziții publice :

  Directia de Asistenta Sociala Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Alexandru Odobescu nr. 1, telefon +40 243 235 747,  în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,vă invită să depuneți ofertă la achiziția descrisă în cele ce urmează:

  1. Obiectul achiziției: ,,Servicii de catering hrana umana(supliment nutiritv/gustare) pentru beneficiarii Centrului Multifunctional din cadrul” Complexului de Servicii Sociale” , cartier Bora, situat în Bora, Strada Prelungirea Magurii , nr.6, Județul Ialomita”, conform Caietului de sarcini;
  2. Valoarea estimată a achiziției: 73.382,40 lei, fără T.V.A.;
  3. Cod CPV: 55523000-1 - Servicii de catering ;
  4. Sursa de finanțare: bugetul local;
  5. Durata contractului: 8 luni (mai 2024 – decembrie.2024);
  6. Criteriul de atribuire a contractului: ,,raport calitate-pret”, în condițiile îndeplinirii

  tuturor specificațiilor tehnice;

  1. Prețul contractului: va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și nu se va permite ajustarea

  prețului, cu excepția modificărilor legislative;

  1. Data limită de solicitare clarificări: 25.04.2024;
  2. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 26.04.2024;
  3. Data limită pentru depunerea ofertelor: 30.04.2024, ora 16:00;
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
  5. Modalitate de atribuire a contractului: achiziția publică în baza procedurii simplificate nr.PO 04-01, rev. 1.
  6. Modul de transmitere a ofertelor: Directia de Asistenta Sociala Slobozia, str. Alexandru Odobescu nr.1;
  7. Desfășurarea achiziției:

  Desfășurarea achiziției: Achizitie Directa-Invitația de participare la achiziția directă este pagina de internet a autorității contractante, adresa www.dasil.ro;

  15.Alte informații – Prezentei invitații, atașăm:

  -Anuntul de publicitate;

  - Caietul de Sarcini;

  Acestea pot fi descărcate de la adresa www.dasil.ro.

  1. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +40243/235.747,

  persoana de contact: Zaharia Mirela, sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   

  DOCUMENTE ATASATE