Comunicat de Presă

Demararea proiectului

,,Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)

  Direcția de Asistență Socială Slobozia demarează proiectul Proiectul ,,Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)

 Nume beneficiar: Direcția de Asistenta Sociala Slobozia, Strada Alexandru Odobescu, nr. 1, CIF 17197579

 Program: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. / Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, PILONUL V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, COMPONENTA C13 – REFORME SOCIALE, INVESTIȚIA I4 - Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice.

 Obiectivul general al proiectului

Prevenirea declinului funcțional al persoanelor vârstnice din municipiului Slobozia și creșterea accesului acestora la servicii adaptate nevoilor, prin înființarea unui centru de zi de îngrijire și asistență cu o capacitate de minim 50 locuri, cu unitate de îngrijire la domiciliu cu o capacitate de minim 25 persoane.

 Obiective specifice ale proiectului:

 1. Amenajarea imobilului pus la dispoziție de către solicitant în vederea dezvotării Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifunțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifunctional (8810 ID-I) cu o capacitate de minim 75 persoane (beneficiari unici), alocată astfel: minim 50 persoane (beneficiari unici) în cadrul Centrului de zi și minim 25 persoane (beneficiari unici) în cadrul unității de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului.
 2. Dotarea spațiului Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifunțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifunctional (8810 ID-I) conform standardelor minime de calitate privind acordarea serviciilor sociale în centrul de zi cu componenta de unitate de îngrijire la domiciliu.
 3. Acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifunțional și o unitate de  îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifunctional (8810 ID-I), cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

 

Principalele rezultate așteptate:

Preconizăm că la finalizarea perioadei de implementare a proiectului să fie atinse următoarele rezultate:

 • un centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din cadrul centrului multifuncțional, funcțional si licentiat, si o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional, funcționala (licențiata), cu o capacitate de minim 75 de locuri;
 • o echipă de specialiști care va deservi centrul de zi;
 • o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional;
 • cel puțin 75 de aparținători informați;
 • implementarea managementului de caz;
 • dezvoltarea programelor de mentorat;
 • dezvoltarea programului integrat de voluntariat;
 • dezvoltarea și implementarea serviciilor de call center;

 

Valoarea Proiectului: Valoarea totală a finanțării nerambursabile a Proiectului este de 7.261.898,84, din care valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) 6.102.436,00, respectiv valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 1.159.462,84 lei, conform bugetului proiectului.

 

Proiectul se va derula in perioada: 13.11.2023- 30.06.2026, conform contractului de finanțare si a ghidului solicitantului

 

 Date de contact: Direcția de Asistenta Sociala Slobozia, Județul Ialomița, CIF 17197579

 Documente atasate (PDF) : 

,, PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!,,

"PNRR. Finantat de Uniunea Europeana - UrmatoareaGeneratieUE"

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"

Pagina Programului

Pagina Facebook a Programului