Directia de Asistenta Sociala

CONCURSURI

 • 08.12.2023 - Anunt privind organizarea concursului pentru  promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare din cadrul Compartimentului „Comunicare, registratură și relații cu publicul" din cadrul Serviciului “Serviciul Buget - contabilitate, achiziții publice, locuințe sociale, comunicare, registratură, relații cu publicul și administrativ"

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Direcția de Asistență Socială Slobozia cu sediul în municipiul Slobozia, strada Alexandru Odobescu, nr. 1 organizează concursului pentru  promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare din cadrul Compartimentului „Comunicare, registratură și relații cu publicul” din cadrul Serviciului “Serviciul Buget - contabilitate, achiziții publice, locuințe sociale, comunicare, registratură, relații cu publicul și administrativ”.

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 17.11.2023 - Anunt privind organizarea concursul/examenul pentru pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare. (Compartiment Buget-Contabilitate din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate, achizitii publice , locuinta sociale ,comunicare registratura si relatii cu publicul )

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Direcția de Asistență Socială Slobozia cu sediul în municipiul Slobozia, strada Alexandru Odobescu, nr. 1 organizează concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 16.11.2023 - Anunt privind organizarea concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare. (Compartimentul Venit minim garantat, alocatii, indemnizatii copii, burse scolare,  incluziune sociala si prevenire marginalizare sociala din cadrul Serviciul "Beneficii Sociale")

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Directia de Asistenţă Socială cu sediul în municipiul Slobozia, strada Alexandru Odobescu, nr. 1 organizează concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 15.11.2023 - Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul institutiei, pentru salariații propuși pentru promovare într-o funcție cu grad superior celei deţinute, anterior promovării, și anume pentru funcția contractuală de execuție de EDUCATOR (M) din cadrul Serviciul Social Centrul Multifuncțional Cartier Bora .

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Directia de Asistenţă Socială cu sediul în Municipiul Slobozia, strada Alexandru Odobescu, nr. 1, judeţul Ialomiţa, CUI 17197579, Tel: 0243/235.747, organizează examen de promovare a personalului contractual din cadrul institutiei, pentru salariații propuși pentru promovare într-o funcție cu grad superior celei deţinute, anterior promovării, și anume pentru funcția contractuală de execuție de EDUCATOR (M) din cadrul Serviciul Social Centrul Multifuncțional Cartier Bora al Complexului de Servicii Sociale Cartier Bora, în condiţiile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 10.07.2023 - Anunt privind ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier achizitii publice, clasa I , grad profesional Superior , in cadrul Compartrimentului Achizitii - Publice / Serviciul Buget - Contabilitate, achizitii publice , locuinte sociale, comunicare , registratura, relatii cu publicul si administrativ.

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Directia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 1,  anunt privind Anunt privind ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier achizitii publice, clasa I , grad profesional Superior , in cadrul Compartrimentului Achizitii - Publice / Serviciul Buget - Contabilitate, achizitii publice , locuinte sociale, comunicare , registratura, relatii cu publicul si administrativ. :

  Condiţii de participare la concurs:

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 16.05.2023 - Anunt continuare concursuri conform O.U.G. 34/2023 

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Directia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 1,  anunt :

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 03.05.2023 - Anunt privind ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector , clasa I , grad profesional Superior , in cadrul Compartimentului Buget - Contabilitate , achizitii publice , locuinte sociale, comunicare , registratura , relatii cu publicul si administrativ.

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Directia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 1,  anunt privind Anunt privindocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector , clasa I , grad profesional Superior , in cadrul Compartimentului Buget - Contabilitate , achizitii publice , locuinte sociale, comunicare , registratura , relatii cu publicul si administrativ :

  Condiţii de participare la concurs:

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 28.04.2023 - [ANULAT] Anunt privind ocuparea functiei contractuale vacante de executie - asistent medical comunitar debutant (PL) - (1 post), pe perioada nedeterminata, cu durata normala a timpului de munca (8 ore/zi,40 ore/saptamana) din cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane si control intern managerial , in cadrul Compartimentului ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Directia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 1,  anunt privind Anunt privind ocuparea functiei contractuale vacante de executie - asistent medical comunitar debutant (PL) - (1 post), pe perioada nedeterminata, cu durata normala a timpului de munca (8 ore/zi,40 ore/saptamana) din cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane si control intern managerial , in cadrul Compartimentului ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA  :

  Condiţii de participare la concurs:

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • 27.04.2023 - Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie Administrator (M) - treapta I - (1 post) , pe perioada nedeterminata , cu durata normala a timpului de munca (8 ore/zi, 40 ore/saptamana) din cadrul Serviciului Centrul Social - Cantina Sociala 

  Directia de Asistenta Sociala

  POSTURI VACANTE

  Directia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 1,  anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie Administrator (M) - treapta I - (1 post) , pe perioada nedeterminata , cu durata normala a timpului de munca (8 ore/zi, 40 ore/saptamana) din cadrul Serviciului Centrul Social - Cantina Sociala  :

  Condiţii de participare la concurs:

   

  DOCUMENTE ATASATE