Centrul Comunitar al Persoanelor în Vârstă

Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

Un vechi proverb românesc spune “Cine nu are un bătrân, să şi-l cumpere”...pentru că ei, vârstnicii, sunt o forță puternică cu disciplină civică, oameni de nădejde la bine și la rău, iar înțelepciunea și experiența lor de viață sunt de neprețuit. Am vrea să credem că Centrul Comunitar al Persoanlor în Vârstă vine ca o lumină în viața pensionarilor.

fade

Municipiul Slobozia se înscrie în caracteristica generală a orașelor din sudul regiunii, a căror infrastructură socială este foarte slab dezvoltată, o situație mai bună înregistrându-se în ceea ce privește serviciile sociale destinate copiilor, pentru care atât serviciile rezidențiale, cât și serviciile alternative, au cunoscut o îmbunătățire calitativă.

Din acest motiv, crearea Centrului comunitar pentru vârstnici reprezintă o acțiune concretă în efortul desfașurat la nivel local și regional de îmbunătățire a calității serviciilor sociale, în vederea asigurării unui mediu de viața activ pentru această categorie vulnerabilă, acordându-se asistența și sprijin specializat pentru informare socială, terapie ocupațională și petrecerea timpului liber, cât și pentru reducerea unor situații vulnerabile pentru persoanele vârstnice și creșterea gradului de sensibilizare și participare a comunitații locale, pentru susținerea persoanelor de vârstă a treia la o viață autonomă și demnă.

Centrul vrea să fie o deschidere spre nou, care să permită transparența, să Ia act de problemele vârstnicilor şi de micile lor bucurii pe care le trăiesc alături de familiile lor sau de prieteni și dorim să le fim aproape, să oferim prețuirea și ajutorul de care au nevoie celor care ne-au crescut și educat. Mulți beneficiari vin aici ca la o a doua casă, ne bucură cu zâmbetul lor, iar noi suntem alături de ei și sperăm că ne-am însuşit vorbele lui Vasile Conta“Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân înseamnă să-i dăruim o zi în plus din viața”
Din când în când se întorc în timp şi deapănă amintiri, se bucura de lucruri simple, de o viața trăită cu demnitate se bucură de fiecare zi. Odată cu trecerea anilor le trebuie un plus de tinerețe, de atitudine, pentru că timpul trece, iar schimbările sunt inevitabile

Mă simt onorată să fiu alături de persoanele vârstnice aici, în centrul comunitar. Zâmbetele și bucuria lor sunt garanția faptului că am reușit să-i scoatem din monotonia de zi cu zi, că îi facem să uite de grijile cotidiene și să simtă că fiecare zi este deosebită pentru ei.

Am cunoscut aici oameni minunați, oameni care vorbesc cu drag despre realizarile lor, care vin aici cu plăcere, sunt creativi, reînvată să fie activi și sunt alături mereu de generația tânără, una din sarcinile lor fiind aceea de a transmite tradițiile conservate de-a lungul vremii, de a înmâna copiilor o moștenire care le aparține.

Aici, la centru, socializarea, petrecerea timpului liber, întâlnirea cu specialiști, toate se fac într-un climat familial. Deja oamenii se cunosc, au legat prietenii, se bucură de frumusețea și căldura centrului, iși povestesc amintiri, joacă un șah și, încet- încet, își schimbă viziunea față de vârsta și încearcă să o vadă ca pe o etapă firească.

Identificarea serviciului social

    Serviciul social al Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg", (cod serviciu social 8899 CZ-PN-V  , conform HG Nr.867/2015 si a ordinului 2126/2014 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale) administrat de furnizorul Serviciul Public de Asistenţa Socială, cu sediul în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, str. Odobescu, nr.1, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000308, eliberat la 08.05.2014, pentru sediul social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg din str. Gheorghe Lazăr nr.3, cod postal 920064, Slobozia/Ialomiţa. Conform Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN, activitatea se incadreaza la codul 8899:alte activitati de asistenta sociala, fara cazare.

Scopul serviciului social

   Scopul serviciului social  Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg“ este de a imbunatatii calitatea vietii beneficiarilor, de a responsabiliza si implica comunitatea, combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii, promovarea incluziunii sociale, prevenirea marginalizării.

Serviciul social se adreseaza beneficiarilor ale caror nevoi pot fi solutionate prin urmatoarele activitati:

-   consiliere juridică;

-   consiliere psihologică

-   consiliere medicala primara (masurarea tensiunii arteriale, informatii medicale)

-   administrativă (îndrumare către instituţii ale statului), fără plata unor contribuţii ca un drept fundamental al persoanelor în vârstă (fără a se ţine cont de venituri);

-   îmbunătăţirea imaginii sociale ale vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general;

-   Socializare si petrecerea timpului  liber

  Serviciul social reprezintă o forma de suport activ acordată persoanelor vârstnice pentru acoperirea nevoilor minime de socializare şi a nevoilor de dezvoltare personală specifice vârstei

Serviciul social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg “este înfiinţat prin Hotărârea consiliului local al municipiului Slobozia nr. 57/29.04.2011 şi funcţionează în prezent, conform HCL nr.145/30.09.2014, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia;

Condiţiile de acces/admitere în club sunt următoarele:

Acte necesare :

 

-   Cererea pentru acordarea de servicii sociale; (Descarcare format electronic)

-   Copie după actul de identitate(BI sau CI );

-   Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate (medical de familie);

-   Acte care sa ateste (cupon pensie) veniturile familiei;

-   Orice alt act la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii sociale.

 

Instrumente utilizate de asistentul social la evaluarea cazului social şi întocmirea dosarului social în vederea asistării:

-          Fisa de evaluare initiala;

-          Raportul de anchetă socială din care să reiasă situaţia socio-economică a familiei

-          Contractul de furnizare a serviciilor sociale;

-          Planul de intervenţie

-          Chestionar pentru măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarului;

-          Dispoziţie de sistare a serviciului social.

 

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

·         Să fie persoane vârstnice sau pensionare;

·         Să aibă resedinţa pe raza municipiului Slobozia;

·         Nu se admit persoanele care se afla în evidenţă cu boli infecto-contagioase/boli psihice;

·         Nu se admit persoane în stare de ebrietate sau care manifesta un comportament agresiv;

·         Nu se admit solicitanţi care nu doresc să pună la dispoziţie actele solicitante;

·         Nu se admit persoane care nu respectă Regulamentul de funcţionare al Clubului si Regulamentul de ordine interioara.

 

Condiţii de încetare a serviciilor :

a)  la solicitarea scrisă a beneficiarului (beneficiarul renunta la interventie);

b) contractul de servicii sociale încetează de drept dacă beneficiarul manifestă un comportament agresiv/ostil faţă de personalul sau beneficiarii Clubului;

c) decesul beneficiarului;

d) În cazul absenţei beneficiarului la activităţile în centru, mai mult de 24 luni calendaristice ( cu excepţia cazurilor medicale);

e) ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în prezentul regulament de organizare şi funcţionare şi a regulamentului de ordine interioară.

 

 

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

    a) bugetul local al municipiului Slobozia;    

    b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară;

    c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Rapoarte de activitate ale centrului (format electronic): 

 

 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE:

 

Luni-Joi :  ora 8-16.30

Vineri     :  ora 8-14