CENTRUL SOCIAL

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL „SF. NICOLAE” SLOBOZIA

 

Cantina de ajutor social „Sf. Nicolae” Slobozia cod serviciu social 8899 CPDH-I, este organizata ca unitate fara personalitate juridica in cadrul Direcţiei de Asistenta Sociala Slobozia. Baza materiala necesara funcţionarii cantinei de ajutor social si controlul activitatii acestora se asigura de către consiliul local. Finanţarea cantinei de ajutor social se face din bugetul local.

Scopul serviciului social "Cantina Sociala Sf Nicolae" este de a oferii servicii adecvate oamenilor aflaţi in situaţie de risc, un aport de calorii pentru desfasurarea in condiţii normale a activitatilor zilnice specific fiecărei persoane. Formarea unor deprinderi care sa ii ajute la reintegrarea acestora in societate. Prin intervenţia cantinei socieale se doreşte ridicarea nivelului de trai al fiecărui beneficiar.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Serviciul social "Cantina De Ajutor Social Sfanţul Nicolae"funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legii 208/1997privind cantinele de ajutor social precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil: Anexa nr. 9 din cadrul ORDINULUI nr. 2126

din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

Cantina de ajutor social „Sf. Nicolae”Slobozia prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico sociale sau medicale deosebite. Cantina de ajutor social „Sf. Nicolae”Slobozia va presta doar serviciul de pregătire şi servire a unei singure mese, zilnic, de persoană, în limita alocaţiei de hrană prevăzută de reglementările legale, va asigura aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la preţurile de achiziţie, transport gratuit numai pentru persoanele ce beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu şi pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile pentru situaţii deosebite”

Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social „Sf.

Nicolae”Slobozia în mod gratuit sunt următoarele:

-          copiii cu varsta între 1-18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-          femeile gravide al căror venit este pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-           tinerii care urmeaza cursuri de zi la instituţiile de invăţămant ce funcţionează în condiţiile legii, pană la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzuta la art.84. lit. a);

-           persoanele care beneficiază de ajutor social sau alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-          pensionarii al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-          persoanele care au împlinit varsta de pensionare aflate în una din următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

-           invalizii şi bolnavii cronici al căror venit este de pană la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-          orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, urmând a beneficia de serviciile cantinei sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

 

Lista documentelor necesare:

1. Cerere solicitant

2. Ancheta Sociala

3. Contract de Furnizare de Servicii Sociale

4. Răspuns către solicitant.