INDEMNIZAŢIA LUNARĂ-GRAD DE HANDICAP GRAV CU ASISTENT PERSONAL

CADRUL LEGAL: Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: copii, adulţi încadraţi în grad de handicap grav cu asistent personal

ACTE NECESARE:

  • Copie acte identitate bolnav
  • Cupon pensie+decizie pensionare bolnav
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap -2copii
  • Copie actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap,
  • Adeverinţele de venit ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap, inclusiv a persoanei cu handicap
  • Copie act medical ce conţine diagnosticul
  • 2 dosare plic
  • Acordul de la DGASPC MM prin care se optează pentru indemnizaţia lunară
  • Ancheta socială se efectuează în prezenţa persoanei bolnave (excepţie fac persoanele nedeplasabile în baza scrisorii medicale de la medicul de familie)

Termenul de efectuare al anchetei sociale este de 30 de zile.