INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI – STIMULENT LUNAR

CADRUL LEGAL: OUG 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: persoanele care, în ultimii doi ani anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, au fost elevi/studenti la cursuri de zi, persoane încadrate în grad de handicap

ACTE NECESARE INDEMNIZATIE:

 ·        Cerere TIP (download format electronic)

 ·       Adeverinta tip(Anexa nr.2) – completată de către angajator (download format electronic)

 ·         Copia cererii de suspendare, înregistrată, aprobată de angajator şi semnată pentru conformitate

 ·         Dovada eliberată de angajator sau organele competente privind alte venituri(sub forma de prime, tichete de masa, tichete cadou, etc...) care nu se regasesc in adeverinta tip(Anexa nr.2)

 ·         Dispoziţia sau decizia de suspendare a contractului de muncă pentru perioada de  2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap

 ·         Original şi copii Xerox ale următoarelor acte:

 ·         Actele de identitate ale părinţilor, certificatul de naştere al copilului/copiilor, certificatul de casatorie

 ·         Extras de cont pe numele solicitantului

 ·        Certificatul de încadrare într-un grad de handicap dacă este cazul

 ·        Ancheta sociala care se realizeaza de catre biroul „Autoritate Tutelara” din cadrul Primariei Slobozia, doar daca parintii nu sunt casatoriti

 ·        Alte acte solicitate, după caz (Declaratii pe propria raspundere,  adeverinţă medic de familie)

 ·        Un dosar cu sina

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediu pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou pentru acest drept care va contine:

o    Cerere tip

o    Adeverinta de la locul de munca sau decizie de incetare a suspendarii

o    Copie de pe cartea de identitate a solicitantului

o    Copie de pe certificatul de nastere al minorului pentru care s-a solicitat initial concediul de crestere a copilului

o    Extras de cont

o    Dosar cu sina

Începand cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată unuia dintre părinți care nu a solicitat acest drept. Prin urmare, indiferent de situaţie, părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului sau stimulent de inserţie, cu excepţia cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din O.U.G. 111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă este de indemnizaţie sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Noua reglementare se aplică pentru copiii născuţi după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.

 

 

ACTE NECESARE STIMULENT DIRECT:

In cazul in care solicitantul nu doreste sa intre in concediul pentru cresterea copilului desi indeplineste conditiile legale, se poate solicita stimulentul de insertie pana la varsta de 3 ani a copilului, atat timp cat realizeaza venituri impozabile fara intrerupere.

 ·        Cerere TIP (download format electronic)

 ·       Adeverinta tip(Anexa nr.2) – completată de către angajator (download format electronic)

 ·     Adeverinta tip care sa ateste faptul ca solicitantul nu a optat pentru suspendarea contractului de munca, realizand in continuare venituri impozabile

 ·     Original şi copii Xerox ale următoarelor acte:

 ·     Actele de identitate ale părinţilor, certificatul de naştere al copilului/copiilor, certificatul de casatorie

 ·     Extras de cont pe numele solicitantului

 ·     Certificatul de încadrare într-un grad de handicap dacă este cazul

 ·      Ancheta sociala care se realizeaza de catre biroul „Autoritate Tutelara” din cadrul Primariei Slobozia, doar daca parintii nu sunt casatoriti

 ·      Alte acte solicitate, după caz, de salariaţii Serviciului Beneficii Sociale (Declaratii pe propria raspundere,  adeverinţă medic de familie)

 ·      Un dosar cu sina