Servicii Tichete sociale in cadrul proiectului  - Eu vreau sa merg la scoala -

 

CADRUL LEGAL: HCl 219/2013 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: Copiii inscrisi in ciclul primar(inclusiv clasa pregatitoare) si gimnazial, ce provin din familii care se confrunta temporar cu probleme financiare si materiale, determinate de o situatie precara si care prezinta risc crescut de abandon scolar, familia avand domiciliul stabil, potrivit actelor de identitate, pe raza municipiului Slobozia si indeplineste conditiile de eligibilitate potrivit regulamentului HCL

ACTE NECESARE:

·         Cerere tip

·         Livret de familie – original și copie, actualizat (Sa apara toti membrii familiei)

·         Cărţi de identitate părinţi – original și copie

·         Certificat de naştere copil – original și copie

·         Adeverință de la școală pentru copii între 6 și 18 ani

·         Adeverință de venit net pentru părinți (Venit net / membru de familie maxim 500 lei ) ;

·         Adeverință teren arabil soț și soție (Primărie);

·         Certificat fiscal soț și soție (Primărie);

·         Hotărârea definitivă de încredinţare a minorilor, de plasament familial, de adopţie potrivit legii (după caz)

·         Orice alt act solicitat de funcţionarul din cadrul Biroului de specialitate al DAS

·         Pentru minorii care au implinit deja varsta de 14 ani este necesara si cartea de identitate

·         Dosar de încopciat

Pentru anul școlar 2018-2019, valoarea tichetelor sociale este de 70 lei/beneficiar/lună/an;

Tichetele sociale vor fi utilizate exclusiv pentru :

a) achizițioarea de alimente;

b) achiziționarea de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii;

c) achiziționarea de rechizite pentru copii;

d) achiziționarea de produse de curățenie și igienă pentru copii.

 

În termen de 15 zile de la ridicarea tichetelor, se va face dovada modului în care au fost cheltuiți banii prin chitanțe, facturi sau bonuri fiscale.

 

Pentru a beneficia de tichetele sociale din cadrul proiectului ‘Eu vreau să merg la scoală!’, părinții/reprezentantul legal au obligația de a prezenta lunar o caracterizare din partea școlii pe care o frecventează privind activitatea școlară a copilului, frecvența participării acestuia la ore, numărul de absențe nemotivate.

 

Reprezentanții legali ai copilului au obligația de a aduce la cunostință DAS orice modificare privind veniturile, bunurile aflate în proprietate/folosință sau componența familiei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la aparția modificării.

 

Neîndeplinerea tuturor obligațiilor menționate mai sus duce la încetarea dreptului.

 Servicii Stimulent educational - Tichet social pentru gradinita

 

CADRUL LEGAL - Legea 248/2015 cu modificările şi completările ulterioare

 

BENEFICIARI: Copiii care frecventeaza in mod regulat unitatile de invatamant prescolar si care provin din familii defavorizate

 

ACTE NECESARE:

·         Cerere tip

·         Livret de familie – original și copie, actualizat (Sa apara toti membrii familiei)

·         Cărţi de identitate părinţi – original și copie

·         Certificat de naştere copil – original și copie

·         Dovada înscrieri la gradință 

·         Adeverință de venit net pentru părinți (Venit net/membru de familie maxim 284 lei ) ;

·         Adeverinta - venituri impozabile (Trezorerie)

·         Hotărârea definitivă de încredinţare a minorilor, de plasament familial, de adopţie potrivit legii (după caz);

·         Orice alt act solicitat de funcţionarul din cadrul Biroului de specialitate al DAS

·         Pentru minorii care au implinit deja varsta de 14 ani este necesara si cartea de identitate

·         Dosar de încopciat

 

Pentru anul scolar 2018-2019, valoarea tichetelor sociale este de 50 lei/beneficiar/luna an.

Tichetele sociale vor fi utilizate exclusiv pentru:

 

a) achizitioarea de alimente ;

b) achizitionarea de imbracaminte si incaltaminte pentru copii ;

c) achizitionarea de rechizite pentru copii.

d) achizitionarea de produse de curatenie și igiena pentru copii ;

 

In termen de 15 zile de la ridicarea tichetelor, se va face dovada modului in care au fost cheltuiti banii prin chitante, facturi sau bonuri fiscale.

Reprezentantii legali ai copilului au obligatia de a aduce la cunostinta DAS orice modificare privind veniturile, bunurile aflate in proprietate/folosinta sau componenta familiei, in cel mult 5 zile lucratoare de la apartia modificarii.

Neindeplinerea tuturor obligatiilor mentionate mai sus duce la incetarea dreptului.